In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
 Orfeo ed Euridice - 1859 Berlioz Revision - Act II Scene 2 - Ballet of the blessed spirits
Acta Neurologica Moldavica

 

Authors Index 2013
» A

Achiţi I. - 1994: 56, 57, - 1995: 53, 75, - 1997: 5-19, 106-108, 130, 135, - 1998: 311, 414-416
Acsinte C., 1997: 126, 138, 141
Al-Ammouri Ali - 1998: 97-101
Al-Mousa, -2013 : 109
Albert M.D. 2009: 163-174, 2010: 35-44, – 2011: 69, - 2013: 107
Albert N., - 1993: 1, - 1994: 63, -1997: 139, 2009: 163-174, 2010: 35-44, – 2011: 69,
Albu C. - 2003: 31-34, 40-45, 53-58, 101-105, 110-116, 2004: 205- 210, 211- 215, 216-223, 224-230,231-238, 239-243, 244-250, 251-259, 260-270, 271-279, 280-290,291-298, 2006: 5-10, 11-15, 16- 20,21-24, 25-29, 30-34, 35-40, 41-45, 46-49, 50-54, 55-60, 61-65, 66-70,71-76, 77-79, 80-85, 2008: 5-8, 14-23, 46-48, 67-70, 87-92, 99-102
Aldea H., - 1994: 62, -1997: 136, 139, 140, - 1999: 235-238
Aldea Ho. - 2000: 167-169
Aldea M., 1996: 83-84
Aldea S., 1997: 136, 140
Aldescu C., - 1993: 1, - 1994: 63, - 1997: 126, 127, 130, 133, 137, 139,141, 142, - 1999: 165-170, - 2000:153-156, .- 2013: 99
Aldescu T., 1997: 142
Alexianu M. - 1995: 58
Almaşu I. - 1993: 2, -1995: 47, 53, 62, 67, 68
Ambăruş V. - 1995: 57, 58, 72, 73
Anastasescu A. –2003: 199-218, 2004: 92-103
Andrei A. - 1999: 179-182
Andrian S. - 1999: 187-192
Andriyuk L., 1996: 134-139
Anitan Maria, -2013 : 79
Antohi F. -1995: 60, 64
Anghel K. - 1994: 63, 68, 69, 71
Anghel M., - 1993: 73, - 1994: 63- 1997: 141
Antonaş R. -1995: 66
Apetrei C, .- 2013: 98
Armaşu V. - 1993: 13, -1995: 74, - 1996: 23-28
Artemi I., 1997: 143
Astarastoae V. .- 2013: 114
Aşchie F. -1995: 61
Aşgian B. - 1993: 3, 60, -1995: 81
Axinia D. - 1999: 251-256, - 2000: 167-169
Axinte A. - 2004: 48-70, 171-185
Azoicăi D. -1995: 67

» B

Badiu C., 1996: 83-84, 85-86, 92-93, - 1997: 130
Bagathai I. - 1993: 60, - 1995: 83,84
Bahnaru G., 1997: 132, 139
Bahrim D. - 1999: 251-256
Balan A. - 1998: 102-104
Balan C., 1997: 126, 138, 139, 140, 141, 141, - 2000: 15-18
Balea M. -1995: 73
Baltag D. - 1993: 4,18,59, - 1994: 56, -1995: 39-42, 66, 67, 69
Baltag R. - 1994: 56, 60, -1995:76, - 1996: 35-39
Balţatu O., 1996: 73
Banu Ariela, .- 2013: 83
Basiul N. - 1993: 74
Bazon S., - 1993: 73, - 1994: 63, - 1997: 133
Bădescu I., 1996: 75
Bădescu L., 1996: 90-91, - 1998: 5-9
Bădescu M., 1996: 90, 90-91, -1998: 5-9, 198-200
Băjenaru O. - 1995: 53, 60, 64
Balteanu C. -!993: 21, 25, - 1994:60
Băluţ C., 1997: 142, - 1999: 109- 118, 219-223, 2002: 105-112, 2010: 131- 143, -2013 : 103, 104
Băncilă Alexandra, .- 2013: 114, 115
Becher M. -1993: 60
Bednar Ma - 1993: 5
Bednar Mt - 1993: 5
Berheci A. -1995: 57
Besson G. - 1994: 67
Beşchea G. - 1994: 69
Beşleagă M. -1995: 55, 82
Bica C. -1995: 66
Bideac V. - 1998: 299-301
Biro L. -1995: 77, 78
Bistriceanu M., 1996: 81
Blaj Ş. - 1995: 56
Blănaru C., 1997: 120
Blejeru M.M. - 1998: 195-197
Blesneag A. – 2003: 138-143,
Bobeico L. -1995: 76
Boboc V. -1995: 75
Botner C. -1993: 41
Bohotin M., - 1994: 58, -1996: 90, - 1998: 5-9
Bostan A., - 1994: 64, -1997: 138, 139, 140, 141, - 1999: 100-106
Botnaru T. - 1993: 6
Bourceanu I. - 1993: 7, 2003: 147-150
Branişte T. -1995: 57
Braquet M. - 1998: 402-404
Bratu A., 1996: 182-186, - 1997:133
Brăileanu C. -1995: 52
Bredeţean O., 1996: 55-58, 86-87
Bredeţean V, -2013: 109
Broca R. - 1994: 60, -1995: 62
Broşteanu Magda, -2013: 111
Buburuzan V., 1997: 140
Bubus Gabriela, - 2013: 101
Budan I, 1996: 89
Budaie D., 1996: 179-181, 193-195
Budurca A.R. - 1998: 264-271,350-382, - 1999: 55-73, 2002: 49-54, 85-95, 156- 169
Buica G. - 1993: 12
Buiuc A - 1994: 69, 71.
Buiuc S. - 1994: 69, 71, - 1998: 97-101, 155-158, 280-284, - 1999: 224-234, - 2000: 19-25, 105-124,- 2001: 16-53, - 2002: 3-44
Bujinov V., 1997: 133
Bumacov L. -1995: 74
Buraga I.- 1993: 8, - 1999: 269-275, - 2000: 70-89, 129-134, 157-160
Buraga M. - 2000: 129-134
Burleac M. - 1994: 56, 57, -1995:53, - 1997: 129, 130, 142, - 1998:105-107
Burlui V., 1996: 47-53, 179-181,193- 195, - 1998: 83-96, 162-180,296-298, 391-394, - 1999: 94-99,173-178, 183-186, 251-256
Burunsus V. -!993: 9
Bzduch Z.A. -1995: 65, - 2000: 90-92
Bzduch M.G. - 2000: 90-92

» C

Caraiane A - 1999: 183-186
Calcan Ch., 1997: 117-122
Cambrea C. -1995: 52
Capotă A. - 1995: 52
Carabulea G.C. -1995: 76
Caragheorgheopol A., 1996: 83-84,92- 93
Carlevaro T - 2000: 26-39, 2008: 240- 255
Carp O., 1997: 129, 138
Casian M. - 1993: 10, 19, 33
Caşcaval C. -1995: 57, 58, 72, 73
Catrina S.B., 1996: 73-74, 92-93
Călătoru V., 1996: 80, 90
Călinescu V. -1995: 58
Căpraru D. -1995: 67
Cărăuleanu E. - 1993: 11
Cărăuleanu S. - 1993: 11, 20, 42,50, - 1994: 56, 57, -1995: 52, -1997: 128, 130, 131, 134
Câlnicean E. -1995: 71
Câmpeanu E. - 1993: 12, - 1995:47
Cârdei M. -1995: 69
Cârmaciu R. -1995: 83
Cerga A., 1996: 81
Chapelat M.I. - 1998: 402-404
Chelaru M. -2013 : 83,
Chele G. - 2005: 116-122, 137-142, 161-165
Chelemen C. - 1993: 13, -1995:74, - 1996: 23-28, - 1997: 127
Cheptea Simona, .- 2013: 115
Chetraru E. - 1993: 14, -1995: 68
Chetraru L. - 1993: 14, -1995: 68
Chile A. -1995: 71, 77, 78
Chipail A. - 1994: 53
Chirakis N. - 1998: 181-185
Chiriac A., .- 2013: 87
Chiriac C. -1995: 69
Chiriac L.M. -1995: 68, 77, 78
Chiriac R. -1995: 39-42, 69
Chirileanu D.R. - 1993: 15, 68, 69
Chiriţă A, - 1993: 41
Chirita R. - 2000: 61-64, 2004: 48-70, 171-185, 2005: 116-122, 137-142, 161- 165
Chirita V. - 2000: 61-64, 2005: 116-122, 137-142,
Chirculescu A.M.R., 1996: 80, 91
Chirculescu M., 1996: 80
Chirtoacă L. -1995: 79, - 1997:142
Cijevschi D. - 1994: 70, 72
Cijevschi I. - 1994: 70, 72
Cimpoesu M. 2005: 131-136
Cincă I. -1995: 59, 1996: 5-22
Cinteză M. -1995: 53
Ciocoiu L. -1995: 70
Ciocoiu M., 1996: 90, 90-91
Ciolacu V., 1996: 73-74
Ciolan A. - 1994: 64
Ciorici S. -1995: 68
Cioroianu D., 1996: 88
Ciubara Carolina, -2013 : 103,
Ciuchilan E. – 2011: 63
Ciurea A.V., 2008 71-77, 2011: 19, 2013: 68, 88, 91,
Ciureş A., 1996: 91
Clement C., - 1993: 16, 42, - 1994:57, - 1997: 130, 132, 133, 138, 139,139, 140, - 1999: 165-170, 2002:77-84
Coculescu I., 1996: 92-93
Coculescu M., 1996: 73-74, 83-84,85-86, 92-93
Cobuz L. - 1993: 61
Codreanu M. - 1993: 49
Cojocaru Eva-Maria, - 2013: 83
Cojocaru I.M. -1995: 50, 55, 56,59, 60, 73, 77, - 1996: 5-22
Cojocaru M. -1995: 55, 59
Colev V., 1996: 80, 90, 90-91
Coman S. - 1993: 17, 31, 35
Comişel S., 1996: 89, 91
Condrea S. - 1993: 67
Constantin Dulcan C. -1995: 77, 2013 : 12
Constantinescu A. - 1993: 18, 46,66, - 1994: 58, 60, -1995: 13-18,39-42, 55, 2008: 219-221,
Constantinescu M. -2013 : 103
Constantinovici A. -1995: 81, 83
Coreţky V. - 1993: 19, -1995: 79
Cosovanu A. -1995: 57, 58, 72, 73,75
da Costa A.P.C., 1996: 75-79
Costăchescu B., 1997: 136, 139,140, .- 2013: 98
Cotea E. - 1999: 179-182, - 2000:161- 165
Cotea I. - 1993: 25, -1995: 66, -2003: 170-172
Cotoarţ I., , -2013: 107
Costan V, - 2013: 83
Costea A.: 2009: 15-21
Costea FC, -2013: 110
Costin D. - 1993: 20, - 1994: 70,72, - 1999: 155-157, 2004: 132-136, -2013: 88, 109
Cotruţă A.R., 1996: 55-58, 86-87,87-88, 141-144
Covic A. -1995: 63
Covic M. -1995: 52, 63
Cozma N - 1993: 21, 25, - 1999:152-154, - 2000: 153-156
Cozma N.C. - 1999: 77-79,
Crăciun Giorgiana, .- 2013: 114, 115
Crăciun Petronela, .- 2013: 114, 115
Creţu M. -1995: 65
Cristea Carmen, .- 2013: 104
Cristescu I. - 1999: 269-275, -2000: 157- 160
Cristescu-Budala Laura Carmen, .- 2013: 83
Crişan R. - 1993: 2
Cruce R., 1996: 88
Cuceu M. -1995: 68
Cuciureanu A. - 1993: 51, -1995: 65, 70, 2001: 65-73, 2003: 35-39,
Cuciureanu D. - 1993: 51, - 1994:62, - 1995: 57, 60, 64, 65, 70,72,75, 83, - 1997: 131, 137, - 2000: 5-14, 2001: 65-73, 2002: 45-48,2003: 35-39, 74-77, 106-109, 138-143, 187-190, .- 2013: 96
Cucos L. - 1998: 299-301, - 2000:65-67, 68-69, 2003: 195-198, 2005: 108-115, 2008: 198-202, – 2011: 55, 95, - 2012 : 35, 2013 : 19, 42, 104
Curcă E., 1996: 73-74
Cucu A. -2013 : 83, 99,

» D

Dabija E. - 1995: 75
Dabija M., 1997: 138, 139, 2009: 23-29
Damhieu P. - 1994: 67
Damian D. E., 1995: 71, 77, 78, - 1997: 24-30, 137, - 1999: 139-151
Danciu F. – 2003: 117-119, .- 2013: 102
Danciu R. - 1995: 47, 53, 62, 67, 68
David A., 1997: 128
Davidescu C. -1995: 77
Dănăilă L. -1995: 22-27, - 1997:136
Dănilă D., 1996: 92-93
Despina O. - 1998: 201-203, 417-419, - 2000: 65-67, 68-69, 2003 16-30, 81-99, 2004: 186-189, 2008: 78- 80, 198-202, 2009: 15-21, 2010: 25-34
Diaconescu R. - 1993: 22
Diaconu G. - 1998: 10-26, 181-185, - 2000: 50-60, 2004: 19-29
Dima S. .- 2013: 85
Dima-Cozma C. –2004: 186-189
Dimitriu R. - 1993: 23, 37
Dimov V. - 1994: 65, 67, - 1999:165- 170, - 1999: 201-218, 224-234,241-144, 19-25, 40-49, 105-124,2001: 16-53, 2002: 3-44, 2004: 13-18, 79-91
Dobrin I, 2008: 192-197
Dobrin Laura, , -2013: 107
Dobrin N., 1997: 140, 2008: 192-197, - 2013 : 86,
Dogaru M. - 1994: 70, 71, 72, -1999: 155-157
Dorobăţ C. –2003: 135-137
Drăghici M. -1995: 52
Dulămea O.A. - 1995: 52
Dulămea Ş. -1995: 52
Dumbravă A. -2013 : 103, 104
Dumitraş L. -1995: 69, 84, - 1998: 155-158
Dumbrava A. - 1998: 311
Dumitrescu C.I. 2005: 95-101
Dumitrescu D. 2005: 95-101
Dumitrescu G., 1997: 141, 2005: 131-136, - 2013: 97, 101, 107
Dumitru-Gherghieş C. - 1993: 8
Duncea I., 1996: 88

» E

Eftimie N., 1996: 207-212
Eftodiev E. - 1993: 74
El Husseini: 2009: 23-29, 155-158
Enache A. - 1995: 57, 58, 72, 73
Enache C., - 1993: 24, 75, - 1996:88
Enache E., 1997: 82-89, - 1999:134-138
Enătescu Virgil, - 2012 : 5
Enciu N. - 1993: 37
Ermalai Natalia, -2013 : 83, 99, 106
Ervin H. - 1995: 66
Estour B., 1996: 80
Eşanu A., - 1993: 1, - 1994: 63, - 1997: 138, 140
Etienne A. - 1998: 402-404
Eva L.: 2008: 135-136, 203-206, -2013: 71, 82, 86, 87, 97, 98, 99, 106, 107,
Eva O. 2008 153-154, 2009: 41-43, 217- 218

» F

Faiyad Ziyad., 1997: 138, 139, 140, - 1999: 100-106, .- 2013: 98
Fânaru C. - 1994: 68, 71
Felecoko T. -1995: 56
Feraru F. -1995: 52
Filip C., 1997: 134, 139, - 1999:77-79, 109-118, 152-154, 245-250,219-223, - 2000: 11-14, 65-67, 68-69, 153-156, 2001: 74-77, 2003:78-80, 144-146, 195- 198, 2004: 45-47, 163-170, – 2011: 38, - 2013: 116, -2013:
Filip F. - 1993: 25, 21, 51, -1995:84
Filip M. -1995: 67
Filip V. - 1999: 179-182, - 2000:161-165
Filipescu Ramona, - 2013: 101
Floareş A., 1997: 71-74, 77-81,112-116, - 1998: 272-279, 383-390,- 2000: 166, – 2011: 49
Floca L. - 1993: 10,19, -1995: 79
Florea N. - 1999: 179-182
Florian St., -2013: 91
Florică B. -1995: 69
Fodor A. -1995: 57
Forna N., 1996: 179-181, 193-195, - 1998: 296-298, 391-394, - 1999:94-99, 173-178, 187-192
Frăsie M. - 1993: 22, 26, 76
Frumusachi S., 1997: 134
Frumuselu C. - 2010: 73-78, 144-149
Frunză I. - 1993: 51, -1995: 77,2002: 96- 104
Furculiţă A. - 1993: 17

» G

Galan S. - 1994: 71
Ganea M. - 1993: 27, - 1995: 79, -1997: 126, 128
Gavrilescu C. -1995: 65
Gavriliu I. -1995: 71, 77, 78, - 1996: 110-118, - 1997: 125, 129
Gavriliuc M. - 1993: 28, - 1994: 7-17, - 1995: 32-38, 78, 79, - 1997:125
Gaube I - 1993: 30
Găină V. - 1994: 58
Gălăţanu I. -1995: 72, 73
Găleşanu M.R., - 1994: 62, -1996:68
Georgescu C. - 1993: 45
Georgescu D., 1996: 81
Georgescu E. -1995: 54
Georgescu G. -1995: 75
Georgescu Ga. - 1998: 102-104
Georgescu R. 2003: 173-177
Georgescu S.A. -1995: 71
Gerstenbrand F. – 2011: 5
Gheorghe M.D. - 1995: 56
Gheorghiţă C., , -2013: 100
Gherasim L. -1995: 53
Gherman D. - 1993: 6, 28, 29, 39,- 1994: 7-17, 38-40, 58, -1995: 32-38, 74, 76, 78, - 1996: 35-39, -1997: 125
Gherman L., - 1993: 44, - 1994: 59, - 1997: 135
Ghircoiaş M. 2003: 173-177
Ghiuru.R. 2003: 170-172, 2004: 12
Giuca L. - 1993: 64
Glăvan I. - 1993: 74
Golaszewski S.M. - 2011: 5
Goldâş . - 1993: 9
Goldiş S. - 1993: 31, 35
Golea L. - 1995: 55, 56, 63, 67, 72
Gorincioi N. 2008: 185-191
Gozariu L., 1996: 88
Graur M. -1995: 66, 84
Grapă S. -1995: 52
Grămadă F., - 1994: 67, -1997:51-66, 129, 137, - 1998: 116-138, - 2013: 83, 98
Gregor P.,- 1996: 197-203, 2008; 169- 177, 223-239
Grejdieru A. -1995: 56
Grigorie E. -1995: 76
Groppa S. - 1993: 32, 52, - 1994:58, - 1995: 75, 76, 78, 79, - 1996:119- 122, - 1997: 126, 2008: 185-191
Grosu C. - 1993: 10, 19, 33, 57, -1995: 79
Grozdan R. - 1995: 58
Grubneac A. - 1995: 61
Gubavu C. -1995: 55, 60
Guja C., 1996: 40-46, 82
Guran F. - 1995: 55, 56, 72
Guranda C. - 1995: 75
Gusti S., - 1996: 91
Gusti-Dunăritu A., - 1996: 91

» H

Haba D., 1997: 142, 2009: 163-174, 2010: 35-44, – 2011: 69, - 2013: 87, 101, 97, 99
Haba MSC, - 2013: 101
Hakamies L. - 1998: 405-413
Hancu A. - 1995: 61, 73
Haţieganu M. - 1993: 34, 49
Hăulică ., 1996: 73
Henderson T - 2010: 63-74
Hodorog D. - 1994: 60, -1995: 60,70, - 2000: 5-14, 125-128, 2002:77-84, 2003: 5-9, 10-15, - 2013: 88, 101, 114
Horopciuc M. - 1999: 91-93
Hortopan D., 1996: 83-84
Housham S.J., 1996: 75-79
Hriban S., 1997: 138
Hristea A. -1995: 50
Hriţcu D., 1997: 137
Hurjui J. - 1995: 65, 66, 73
Husian C. - 1995: 68, 77, 78
Hutanu Magda, - 2013: 114

» I

Iacob C. - 1993: 4, 18, 46, 66
Ianachevici B- 1993: 31, 35
Ianachevici E. - 1993: 36
Ianas O., 1996: 75
Iancău M., 1996: 81
Iancu A. - 1995: 83
Iancu A. - 1993: 37
Ianopol N. - 1998: 97-101, 155- 158, 280-284
Ianovici N. -1995: 52, 60, - 1994:64, - 1997: 126, 127, 129, 133,137, 138, 139, 140, 141, 141, -1999: 165-170, - 2000: 15-18, 2008 71-77, 192-197, 2009: 23- 29, 155-158, 2011: 19, .- 2013: 88, 97
Iencean A.S - 2011: 43
Iencean S.M., 1996: 123-133, - 1998: 65- 82, 225-244, - 1999: 158-164, - 2000: 147-152, 2002: 55-58, 2003: 151-155, 191-194, 2005:123-130, 2008 71-77, 211- 216, 2009: 35-40. - 2011: 43, 19, .- 2013: 82, 84, 111
Ifteni G. - 1998: 391-394, - 1999:183- 186, 251-256, - 2000: 167-169
Ingram C.D., 1996: 75-79, 79-80.,1997: 136, 140
Ion V., 1996: 99-104
Ionescu C. - 1993: 8
Ionescu D. -1995: 51, 71, 75
Ionescu E., 1997: 128, 141
Ionescu I.T., 1996: 85-86
Ionescu J. -1995: 71
Ionescu N. -1995: 72,
Ionescu P. – 2003: 106-109
Ionescu R.G. -1995: 61, 71, 75
Ionescu S. -1995: 58
Ionescu-Drincă M. - 1995: 74
Ionescu-Târgovişte C. - 1995: 64
Ioniţă C., - 1993: 37, - 1996: 88
Ioniţă T. - 1993: 37 -1995: 77
Iordache A. – 2013: 42
Iordache C. 2003: 173-177
Iordache Geanina: -2013: 109, 111
Iov C. – 2011: 55, 95, - 2013: 19
Iov T. – 2011: 63
Iovan G. - 1999: 187-192
Irimia N. - 1993: 41

» J

Jiang Q.B., 1996: 75-79
Jianu C. - 1993: 5, 77, - 1995: 65
Johnson L.: 2008: 127-134, 2009: 5-13, 49-57, 2010:123-130
Juravle C., 1997: 128, - 1999: 219-223
Jurcău M. - 1995: 63

» K

Kevan LJ, - 2010: 63-74
Koskiniemi M. - 1998: 405-413
Kory-Calomfirescu Ş. - 1993: 34, 38, 49, - 1997: 125, -1995: 47, 60,71
Kory-Mercea M. -1995: 60, 71
Kun I., 1996: 89, 89-90
Kunz A.B. : 2011 : 5

» L

Johnson L. 2002: 116-119
Lamusuo S. - 1998: 405-413
Laurenţiu O., 1996: 70
Lazarie I. - 1993: 10
Lazăr A.N. - 1998: 264-271
Lazăr Nan E. - 1993: 68
Lazu L. - 1993: 6, 31, 35, -1995:78
Lăcătuşu R., - 1994: 65, -1997:136, 140
Lăcătuşu Ş. - 1999: 187-192
Lăpuşneanu G. - 1994: 68, 69, 71,72
Lăzărescu D. -1995: 56
Lechner H., 1997: 125
Leca-Radu E. 2008: 9-13, 95-98
Lefter M.D. - 2001: 54-57, 2002:70-73, 113-115
Leuciuc E. -1995: 58
Lichiardopol C., 1996: 81
Lightman S.L., 1996: 75-79
Lisnic V. - 1993: 33, 39, 52, - 1994: 59, -1995: 32-38, 78
Liţu M. - 1994: 41-50
Loghin M. - 1993: 40, 51, - 1994:59, 61, -1995: 13-18, 57, 83, -1997: 128, 131
Logofătu Ş. - 1994: 67,71, - 1995:60, 70
Luca E. - 2000: 167-169
Luca M.C. –2003: 135-137
Luca V. – 2001: 54-57, 2002: 70-73, – 2003: 135-137
Luca-Husti I. - 2013: 88
Luchian T. - 1993: 41
Lunguţ E. -1995: 77
Lupescu I. -1995: 71
Lupsa R.M. -2013 : 104
Lupu A. - 1993: 20, 11, 42, 50, - 1994: 56, 57, -1995: 52, - 1997:125, 130
Lupu A.P. -1995: 52
Lupuşor N. 2003: 187-190

» M

Macovei M. - 1993: 43, -1995: 54, 55, 56, 63, 67, 72
Maftei I., -2013 : 47
Malamud M., - 1993: 44, - 1994:59, - 1997: 135
Manda D., 1996: 75
Manu D.M., 1996: 187-192, -1999: 80- 90, 239-240
Marceanu M. - 1993: 2
Marcoci L., - 1993: 61, - 1997:128
Marinescu D., 1996: 88
Mariş D.A., 1996: 47-53
Maris M. - 1998: 83-96, 162-180
Martin L. - 1993: 75
Matache C. -1995: 56
Matei Valeriu - O 2013: 5
Matuleavicius V., 1996: 81-82
Matcău D. 2008: 123-126, - 2011: 25
Matcău L. - 1993: 45, 68, 77, -1995: 51, 53, 64, 82
Maxim A. - 1998: 102-104
Mazur M. -1995: 56
Mărceanu M. -1995: 58
Mărginean,L .- 2013: 85
Mânăscurtă B. - 1993: 47, 63
Mârţu D. - 1994: 61
Mârza M., 1996: 59-63
Mârza V. - 1994: 51
Mignea A.M. - 2000: 167-169
Mihai P. -1995: 47, 53, 62, 67, 68
Mihai R., 1996: 79-80, 92-93
Mihailov I. - 1994: 65, 67, 1997:,137, 139, - 1998: 186-194, - 1999:100-106, - 2013: 105 Mihailov L. -1995: 60, - 1997:139
Mihailovici V. - 1993: 18, 46, 59, 66, - 1994: 60, -1995: 39- 42, 69, -1998: 57-60
Mihalache C. – 2013: 88
Mihancea P. -1995: 63
Mihăescu-Pinţia C. 2008: 24-45
Mihăiescu C., 1996: 88
Mihăilă Ed. -2013 : 83,
Mihăilescu D., 1996: 73-74
Miheţiu I. -1995: 51, 1997: 31-41,138
Milivoi S. -1995: 66
Mirodon Z. -1995: 64
Mititelu Gr. –2003: 147-150
Mititiuc I. -1995: 52, 63, 75
Moar HB - 2010: 63-74
Mocanu M. -1995: 52
Moga V. - 1993: 48, 75
Mogoş V., 1996: 55-58, 86-87, 87-88, 141-144
Moisa H.A. -2013 : 88, 91
Moise L., 1997: 142
Moldovan Andreea, , -2013: 107
Moldovan B, , -2013: 96
Moldovanu Adriana, .- 2013: 99, 107
Moldovanu E. -1995: 64, 2003:65-73, - 2013: 99, 107
Moldovanu I. - 1994: 60, -1995: 62, 76, - 1999: 5-10, 2004: 71-74
Moldoveanu I– 2011: 13
Moloşnic O., 1997: 134
Moos F., 1996: 75-79
Moraru Andreea, -2013: 88, 109, 111
Moroşanu D. -1995: 65
Moş A. -1995: 60, 71
Munteanu M. - 1994: 52
Munteanu P.I. -1995: 32-38
Munteanu R. – 2013: 71, 82, 86, 87, 99, 107
Munteanu V., 1997: 134
Mureşan D. - 1993: 34, 38, 49, -1995: 60, 66
Mureşanu G. - 1993: 12
Mustaţă T., 1997: 143, - 1998:302-310
Mutică M. -1995: 69

» N

Naconecinîi D. –2001: 5-15, 2003:74-77, 123-127, 2004: 190-195, 2008: 9-13, 95-98 2005: 89-94, 131-136
Nacu C. -1995: 69
Nacu M. -1995: 50, 55, 60, 77
Nazarciuc G.E. -1995: 76, - 1997: 133
Nadejde C. - 1998: 181-185
Nastase C. - 1998: 10-26
Năstase L. - 1993: 43, -1995: 54, 63
Neacşu E., 1996: 83-84, 92-93
Neagoe I. - 1993: 11, 20, 42, 50
Neagu M. - 1994: 69, 71, 72
Neamţu C., 1996: 169-174
Neamţu L. - 1993: 2, -1995: 68
Nebojsa J., 1997: 90-99
Necula C. -1995: 52
Nemteanu E. - 1998: 57-60
Neştianu V., 1996: 81
Nica A., 1996: 81
Nichita S. - 1993: 37
Nicolescu L.M. - 1998: 195-197, 201-203
Niculescu C.T. - 2000: 70-89,
Niculescu D. - 1999: 179-182, - 2000: 161-165
Nisfoeanu G., 1996: 87-88, 141-144
Nistor G - 2005: 131-136
Nistorescu A. -1995: 55
Noghin M. 1995: 58
Nuţu G. -1995: 64

» O

Obadă A. -1995: 68
Odobescu S. -1995: 62, 2004: 71-74, 104-108
Olaru A., 1996: 88, . – 2003: 106-109
Onejco E., 1997: 128
Oprea M. - 1995: 56
Oprişan C. - 1993: 51, - 1994: 60, -1995: 54, 64, 72, 83, 1997: 131
Orbai P., 1996: 84-85

» P

Paduca A. - 1998: 280-284
Pagu A. 2008: 78-80, 219-221, – 2011: 41, 92
Pandele G.I. -1995: 66, 2004: 186-189
Panea C. -1995: 53, 60, 64
Paraschiv A. - 1994: 68
Pascal O. - 1993: 32, 39, 52, - 1994: 7-17, -1995: 56
Pascal R. - 1995: 56
Pascu I. - 1993: 53, - 1995: 80
Păduraru I., 1996: 90-91
Părpăuţ V. - 1993: 47, 63
Păsăreanu M. - 1998: 102+104
Pătrăşcanu S.I. -1995: 77
Pătruţ M. - 1995: 53
Pânzaru L. - 1994: 65-66
Pârşcoveanu D. - 2003: 31-34, 40-45, 110-116,
Pâslaru V. - 1993: 56, -1995: 74
Pendefunda G. - 1993: 16, 20, 20, 50, 51, 54, 62,72, - 1994: 41-50, 57, 61, -1995: 5-8, 47, - 1997: 125, 132, - 1999: 201-218, - 2000: 50-60, 135-146, 2004: 30-44, 109-125
Pendefunda J.C., 1996: 153-164, - 1997: 129, 133, 143, - 1998: 61-64, 311, 311-312, - 1999: 74-76, - 2000: 101, 155-156, 2002: 116-119, 2003: 195-198, 2008: 24-45
Pendefunda L. - 1993: 11, 20, 42, 50, 55, - 1994: 28-32, 36-37, 56, 57, 61, 72, -1995: 28-31, 52, 53, 70, 74, 75, 82, - 1996: 23-28, 47-53, 64, 69, 82-83, 110-118, 140, 182-186, - 1997: 5-19, 67-70, 77-81, 106-108, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 142, 143, - 1998: 61-64, 83-96, 105-107, 162-180, 195-197, 201-203, 299-301, 311, 311-312, 417-419, - 1999: 11-23, - 1999: 74-76, 109-118, 139-151, 201-218, 224-234, 245-250, - 2000: 11-14, 19-25, 50-60, 105-124, 135-146, 155-156, 65-67, 68-69, 166, 2001: 16-53, 74-77 2002:3-44, 59-69, 116-119, 2003: 46-52, 81-99, 117-119, 144-146, 195-198, 2004: 12, 30-44, 45-47, 109-125, 163-170, 186-189, 2005: 108-115, 143-160, 166-172, 2008: 24-45, 78-80, 103-108, 115-122, 146-152, 207-210, 198-202, 219-221, 2009: 15-21, 31-34, 45-48, - 2010: 05-24, 25-34, 45-48, 73-78, 79-85, 105-110, 111-122, 171-174, 2011: 29, 38, 49, 55, 92, 83, 95
Petrea G. - 1998: 181-185
Pereanu M. -1995: 80
Perju-Dumbravă L. -1995: 19-21, 59
Petolea S. -1995: 55, 60
Petraru D. - 1994: 70, 72, - 1999: 155-157
Petrea G., 1997: 135
Petrescu A. -1995: 63
Petrescu D., 1997: 136
Petrescu G., 1996: 73
Petrescu O. - 1993: 59
Pintilie W. - 1995: 66
Pirscoveanu D. 2004: 205-210, 216-223, 224-230
Plesco A. - 1993: 74
Plesa A. - 1998: 209-224
Plesa C. - 2000: 161-165
Plotnicu R. - 1993: 57, -1995: 79
Plotnicu S. - 1993: 57
Plozza B.L. - 2000: 26-39, 2008: 240-255
Poalelungi V. -1995: 77
Podaru C., 1996: 91-92Pop W. - 1995: 63
Podoleanu L. - 1999: 269-275, - 2000: 70-89, 157-160
Poeată I., - 1994: 63, 64, 67, -1997:126, 137, 138, 139, 140, 141, - 1999: 100-106, 165-170, 2008: 192-197, 2009: 163-174, 2010: 35-44
Pop A., - 1993: 73, - 1994: 63, - 1997: 140, – 2011: 69
Pop W. - 1993: 41
Popa C. - 1993: 43, -1995: 9-12, 54, 55, 56, 63, 67, 72
Popa G. - 1994: 63, 65, -1995: 50, 55, 59, 60, 73, 77, - 1997: 133
Popa Ga. -1995: 73
Popa Ge. - 1993: 73, -1995: 70
Popa L. - 1994: 69, 71
Popa R. - 1993: 45
Popa S. / 2004: 132-136
Popescu A. - 1993: 58, 70
Popescu B. - 1993: 58, 70
Popescu C. - 1999: 235-238
Popescu C.D. - 1993: 4, 18, 46, 59, 66, - 1994: 24-27, 58, 60, -1995: 13-18, 39-42, 55, 66, 67, 69, 84, 1996: 105-109, - 1998: 57-60, 315-320
Popescu M., 1996: 81
Popoviciu D. -1995: 63
Popoviciu L. - 1993: 60
Porumboiu L.- 2010: 55-62, 144-149
Postelnicu C. -1995: 74, - 1996: 23-28, 87-88, 141-144
Postolache R, - 1993: 74
Potorac A. - 1993: 61
Pozzi U. - 2000: 26-39, 2008: 240-255
Preda C., 1996: 55-58, 86-87, 87-88, 141-144
Preda G. -1995: 52
Prisacariu L. -2001: 54-57, 2002: 113-115
Prodan R. - 1993: 51, 54, 62, 72, - 1994: 59, 60, 61, 62, -1995: 54, 57, 60, 64, 70, 83, - 1996: 29-34, 175-178, - 1997: 20-23, 128, 130, 131, 134, 141, 142, - 1998: 111-115, - 1999: 47-54, 219-223, - 2000: 125-128, 2001: 5-15, 2002: 58-64, 65-73, 77-84, 2003: 5-9, 35-39, 74-77, 138-143, 187-190, 2004: 5-11, 190-195, 2005: 131-136, 2008: 9-13, 95-98
Protosievici C. -1995: 59
Purdu A., 1996: 205-207

» R

Radu C., 1996: 73, 75
Ralea C. –2003: 138-143, 187-190
Rata A. - 2000: 129-134
Raţă V. - 1993: 47, 63
Rădulescu M. - 1993: 64, - 1994: 64
Răduţă L. -1995: 55
Reaboiu K. -1995: 73, 77, 2003: 120-122
Rezuş C. -1995: 58
Rezuş E. - 1995: 69
Roditis S. - 2009: 155-158
Roman V. -1995: 83, 84
Romanescu Ca. - 1994: 68, 69
Romanescu C., - 1994: 54, -1996: 145-152, - 1999: 257-268, 2004: 126-131, 2008: 155-168,
Romoşan L., - 1993: 65, - 1997: 127
Rosentveig A. -1995: 50, 55, 56, 60
Roşianu A. 1996: 40-46, 82
Rotar A. - 1993: 46, 66, - 1994: 60, -1995: 73
Rudnic I. 2009: 15-21
Rusan I. -1995: 70
Rusu A. - 1993: 67, - 1994: 61, - 1995: 32-38, 68, -1997: 141
Rusu Ma, 1997: 138
Rusu M. - 1994: 53, 64, 65, 67, 68, -1995: 73, - 1997: 51-66, 126, 129, 137, 138, 140, - 1998: 116-138, 186-194, - 1999: 165-170
Rusu V. - 1994: 67, -1995: 63, - 2000: 166, – 2011: 49
Rusu Va.- 1995: 67

» S

Sacară V. -1995: 79, 1996: 119-122
Samoil T. -1995: 57, 58, 72, 73
Sangheli M. - 1993: 52, -1995: 32-38, -1997: 125
Sarbuşcă C., 1997: 134
Sănduleanu S. -1995: 65, 66
Scărlăţescu F. - 1995: 77
Scripcaru G., 1996: 65-67, 165-166
Scurtu B. 1997: 128, 133, 134
Scutaru M.D. - 1998: 395-401
Scutelnicu D. - 1993: 15, 45, 68, - 1995: 51, 65, 67
Şerban V., 1997: 125
Şerbănescu A. - 1993: 71
Silvaş M., 1996: 205-207
Simu M. - 1993: 15, 69, 77
Shanks N., 1996: 75-79
Simionescu L., 1996: 75
Simionescu T., 1997: 143, - 1998: 302-310
Sisak E. -1995: 68, 83
Sisak Ş. -1995: 83
Şiţă P., 1996: 70, 196, - 2000: 3-4, 170, 193
Slătineanu S. , 1996: 73
Smărăndescu G. - 1994: 54, - 1995: 50, 55, 60, 73, 83
Smith MG., 2008: 65-66, 2009: 159-162, 2010:155-167
Socol T - 1993: 57
Solcan G – 2011: 43
Sorete R., - 1994: 67, 68, 1997: 137, 138, 140, 141, - 1999: 100-106
Soroceanu E., 1996: 55-58, 86-87, 141-144
Stadoleanu C. - 1999: 251-256
Stamate M. -1995: 66, 73, - 1998: 162-180, - 1999: 55-73, 2002: 49-54, 85-95, 156-169
Stamate T. - 1998: 27-48, 149-154, 264-271, 350-382, - 1999: 55-73, 2002: 49-54, 85-95, 2003: 59-62, 156-169
Stamatoiu I. - 1993: 8, 58, 70
Stanca D: 2003: 31-34, 2004: 205-210, 211-215, 216-223, 224-230, 231-238, 239-243, 244-250, 251-259, 260-270, 271-279, 280-290, 291-298, 2006: 5-10, 11-15, 16-20, 21-24, 25-29, 30-34, 35-40, 41-45, 46-49, 50-54, 55-60, 61-65, 66-70, 71-76, 77-79, 80-85, 2008: 5-8, 14-23, 46-48, 67-70, 81-86, 87-92, 99-102
Stanciu R., 1996: 83-84
Stănciulescu T.D., 1996: 187-192, - 1999: 80-90, 239-240, - 2000: 93-101
Stănescu G., 1997: 42-50, 131
Stănescu I., 1997: 125, - 1999: 24-46
Stătescu A. M. -1995: 73
Stătescu G. -1995: 73
Stătescu M. -1995: 73
Stârcea A. 2008 146-152, 207-210
Ştefanache F. - 1993: 40, 51, 54, 62, 72, - 1994: 18-23, , 59, 60, 61, 62, -1995: 13-18, 54, 57, 60, 64, 65, 70, 72, 75, 83, 1996: 29-34, - 1997: 126, 127, 128, 130, 131, 134, 139, 142, - 1999: 219-223, - 2000: 5-14, 125-128; 2001: 5-15, 45-48, 2002: 74, 77-84, 2003: 5-9, 10-15, 106-109, 123-127, 190-195, 2005: 89-94
Ştefănescu C – 2005: 161-165
Ştefănescu F., 1997: 136
Ştefănescu I. -1995: 60
Ştirbu A. -1995: 56
Stoica I. - 1993: 48
Stoica Z.- 2005: 95-101
Strat V. - 1999: 179-182
Stratone A. -1995: 84
Strauss I. -1995: 60
Strelţov I., - 1993: 47, 63, - 1997: 137, 140, 141, - 1999: 100-106
Strobescu E. -1995: 66
Struhal W. - 2011: 5
Sturzu M. - 1994: 69, 71
Suciu P. -1995: 68
Szabo C., 1996: 83-84
Szalontay A.S. - 2000: 61-64, 2005: 102-107, 116-122, 137-142, 161-165
Szilagyi I. - 2000: 90-92

» T

Taalas J. - 1998: 405-413
Taraşi C., - 1994: 64, 65, 68, - 1997: 136, 140
Tascu A. – 2011: 43
Tatomir Gusbeth Paul -1995: 63
Tănăsanu Ş. -1995: 55
Tănăsescu R., 1996: 79-80, 83-84
Teodorescu I.: -2001: 54-57, 2002: 113-115
Terenzi M.G., 1996: 75-79
Tetraru C., - 1993: 73, - 1994: 63, -1997: 129
Tetraru M. - 1998: 139-148, - 1999: 91-93, 171-172
Ţigău M. -1995: 69
Ţiu C. -1995: 53, 60, 64
Tofănică E. - 1993: 74, - 1994: 58
Toldisan I. -1995: 61, 73
Toncean A. -1995: 83, 84
Topoliceanu F. - 1993: 46, -1995: 67, 84, - 2000: 166, – 2011: 49
Trifan F. – 2003: 53-58, 101-105, 110-116, 2004: 205-210, 211-215, 216-223, 224-230, 231-238, 239-243, 244-250, 251-259, 260-270, 271-279, 280-290, 291-298, 2006: 5-10, 11-15, 16-20, 21-24, 25-29, 30-34, 35-40, 41-45, 46-49, 50-54, 55-60, 61-65, 66-70, 71-76, 77-79,80-85, 2008: 5-8, 14-23, 46-48, 67-70, 87-92, 99-102
Trifan O. – 2004: 5-11, 2005: 74-77, 123-127
Trofimiva L. -1995: 56
Truşcă E. - 1993: 48, 75
Tudorică V., - 1993: 64,76, -1996: 88, - 1997: 100-105, 109-111, - 1998: 159-161, 2003: 31-34, 40-45, 53-58, 101-105, 110-116, 2004: 205-210, 211-215, 216-223, 224-230, 231-238, 239-243, 244-250, 251-259, 260-270, 271-279, 280-290, 291-298, 2006: 5-10, 11-15, 16-20, 21-24, 25-29, 30-34, 35-40, 41-45, 46-49, 50-54, 55-60, 61-65, 66-70, 71-76, 77-79, 80-85, 2008: 5-8, 14-23, 46-48, 67-70, 87-92, 99-102
Turcu T. -2002: 70-73
Turiceanu G. - 1999: 179-182
Turliuc D., - 1994: 65, 68, -1997: 136, 138, 139, 140, - 1999: 235-238

» U

Udriştoiu T., 1996: 88
Ungureanu E. -1995: 73
Ungureanu G. -1995: 57, 58, 72, 73
Ursache M., 1996: 204-206
Ursaciuc C. -1995: 22-27

» V

Van Valeymen B, - 1998: 405-413
Vasilescu G., 1996: 89, 91-92
Vârgulescu D. - 1995: 77, 78
Veisa G. -1995: 63
Vlad A. - 1994: 69
Voiculescu B - 1999: 269-275, - 2000: 70-89, 129-134, 157-160
Voiculescu V., - 1994: 3-6, -1996: 69
Volcinschi M - 2004: 139-162
Voloh A. - 1993: 17
Vornicu M., 1996: 90, 90-91, - 1998: 5-9
Voroneanu M., 1996: 205-207
Vovc V. - 1999: 5-10, – 2011: 13
Vulpoi C., 1996: 55-58, 86-87, 87-88, 141-144

» W

Wakerley J.B. 1996: 75-79
Waszkievicz R. -1995: 66, 73
Wilson B.C., 1996: 75-79
Windle R.J., 1996: 75-79
Wood S., 1996: 75-79
Wellcome G., 1997: 135, 136

» Z

Zabad Ghazi - 1998: 285-295, - 1999: 119-133
Zaharia C., - 1993: 22, 24, 26, 76, - 1996: 88, - 1997: 100-105, 109-111, - 1998: 159-161, 2003: 31-34, 40-45, 101-105, 110-116, 2004: 205-210, 211-215, 216-223, 224-230, 231-238, 239-243, 244-250, 251-259, 260-270, 271-279, 280-290, 291-298, 2005: 95-101, 2006: 5-10, 11-15, 16-20, 21-24, 25-29, 30-34, 35-40, 41-45, 46-49, 50-54, 55-60, 61-65, 66-70, 71-76, 77-79, 80-85, 2008: 5-8, 14-23, 46-48, 67-70, 87-92, 99-102
Zapuhlâh G. -1995: 32-38, 78, - 1998: 49-56
Zbranca E., 1996: 55-58, 80, 86-87, 87-88, 141-144, - 2000: 166, – 2011:49
Zegrean M. -1995: 77
Zilaitenu B., 1996: 81-82
Zolog A. - 1993: 15, 45, 68, 69, 77
Zota S., 1997: 133

 
Home | Arhiva | Topic Index | Authors Index | Echipa | Premii | Contact